AMAVI HILL

THÔNG TIN TỔNG QUAN AMAVI HILL

 • Tổng diện tích Amavi Hill: 4700m2
 • Số Nền: 21 nền
 • Diện tích từng nền: 250 - 500m2
 • Giá bán: Từ 1,25 tỷ - 2,85 tỷ
 • Bàn giao cảnh quan & hạ tầng: dự kiến tháng 8/2021
 • Pháp lý: Hoàn chỉnh, lên được thổ cư tất cả các nền

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN & BẢNG BÁO GIÁ TẠI ĐÂY!

NHẬN TÀI LIỆU DỰ ÁN NGAY – HOTLINE: 0929 00 2222

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN & BẢNG BÁO GIÁ TẠI ĐÂY!

  NHẬN TÀI LIỆU DỰ ÁN NGAY – HOTLINE: 0929 00 2222

    

   ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN & BẢNG BÁO GIÁ TẠI ĐÂY!

   NHẬN TÀI LIỆU DỰ ÁN NGAY – HOTLINE: 0929 00 2222