AMAVI FARM

 • Tổng diện tích quần thể Amavi Thiền - Detox: 4 hecta
 • Tổng số nền: 31 nền
 • Bàn giao cảnh quan & hạ tầng: dự kiến tháng 11/2021
 • Tổng diện tích Amavi Farm: 1,7 hecta
 • Diện tích từng nền:>500m2
 • Pháp lý: Hoàn chỉnh, đã ra sổ riêng từng nền
 • Giá bán: Từ 2,2 - 2,7 tỷ
 • Chủ đầu tư: Amavi Group

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN & BẢNG BÁO GIÁ TẠI ĐÂY!

NHẬN TÀI LIỆU DỰ ÁN NGAY – HOTLINE: 0929 00 2222

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN & BẢNG BÁO GIÁ TẠI ĐÂY!

  NHẬN TÀI LIỆU DỰ ÁN NGAY – HOTLINE: 0929 00 2222

    

   ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN & BẢNG BÁO GIÁ TẠI ĐÂY!

   NHẬN TÀI LIỆU DỰ ÁN NGAY – HOTLINE: 0929 00 2222

    ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN & BẢNG BÁO GIÁ TẠI ĐÂY!

    NHẬN TÀI LIỆU DỰ ÁN NGAY – HOTLINE: 0929 00 2222