Dư 4 tỷ đồng trong tay nên đầu tư đâu để sinh lời?